Oceňování stavebních konstrukcí a prací pro projektanty, investory a dodavatele.

Provádíme :

  • Propočty finančních nákladů stavebních objektů

  • Rozpočty stavebních objektů v cenách ÚRS Praha, více informací na http://www.urspraha.cz

  • Rozpočty stavebních objektů pomocí sazeb přímých nákladů

  • Výkazy výměr a soupisy prací pro ocenění v nabídkovém řízení

  • Posuzování nabídkových cen dodavatelských stavebních firem

  • Individuální kalkulace nových cen stavebních konstrukcí a prací

  • Výsledné zpracování v programech KROS PLUS Kros nebo MS Excel Excel