Na ukázku uvádíme některé stavby, na kterých se firma podílela rozpočtářskými pracemi  :